--
en préparation
-
Les Arméniens en Ukraine XV-XVIIIème siècle - Հայ-ուկրաինական պատմական կապերը
-

= Попович, Орест (2006) Структура и деятельность армянских судов на Подолье (ХIV– XVIII вв.). Պատմաբանասիրական հանդես, № 3 . pp. 219-224. ISSN 0135-0536  Structure and Activities of Armenian Courts in Podolye (the 14th – the 18th cent.)   http://hpj.asj-oa.am/1824/

= Дашкевич, Я. (1974) С. Г. Амирян, Армяно-украинские литературные связи. Ереван, 1972, 220 стр. S. G. Amirian. Armeno-Ukrainian Literary Relations   Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 239-241.  Dashkevich Ya   http://hpj.asj-oa.am/2080/ 
   
= Գրիգորյան , Վ. Ռ. (1972) Մոգիլյով-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական գաղութի պատմությունից. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 67-86.  From the History of the Armenian Community of the Town of Moguilyov-Podolsk  http://hpj.asj-oa.am/1895/

= Գրիգորյան, Վ. (1969) Документы на половецком языке, XVI в.(судебные акты Каменец-Подольской армянской общины). Изд. „Наука“, Москва, 1967,430 стр. Վավերագրեր պոլովեցյան լեզվով, XVI դ. (Կամենեց-Պոդոլսկի հայկական համայնքի դատական արձանագրությունները), «Նաուկա» հրատարակչություն, Մոսկվա, 1967, 430 էջ. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 256-260   http://hpj.asj-oa.am/1329/

= Шевчук , В. И. (1968) Из истории преподавания армянского языка на Украине. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 237-240. From the History of Teaching Armenian in the Ukraine. Shevchuk V. I.   http://hpj.asj-oa.am/1190/

= Дмитриенко, М. and Шевченко, Ф. (1967) Научная сессия, посвященная историческим связям и дружбе украинского и армянского народов. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 322-324.   http://hpj.asj-oa.am/1126/ . Scientific Session on the Friendship and Historical Bonds of the Ukrainian and the Armenian Peoples

= Հովհաննիսյան, Մ. (1966) Հայ-ուկրաինական պատմական կապերին նվիրված գիտական կոնֆերանս. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 293-294.   A Scientific Session on Armenian-Ukrainian Historical Links
http://hpj.asj-oa.am/1014/

= Дашкевич, Я. Р. (1963) Армянское книгопечатание на Украине в XVII веке. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 115-130. Armenian Book Printing In the Ukraine in the 17th Century. http://hpj.asj-oa.am/558/

. Հայերեն առաջին ձեռագիր գիրքն ասպարեզ եկավ Ուկրաինայում, ամենայն հավանականությամբ, XI դ. երկրորդ կեսին։ XV-XVI դդ. առավել աչքի ընկնող, տնտեսապես ծաղկուն հայկական գաղթավայրերը դարձան հայերեն ձեռագիր գրքերի արտագրության կենտրոններ։ 1616-1618 թթ. Լվովում աշխատում էր Տեր Հովհաննես Քարմատանենցի հիմնած հայկական տպարանը, որը առաջինն էր ՍՍՌՄ տերիտորիայի վրա։ Տպարանում լույս տեսան՝ «Սաղմոս», «Աղոթագիրք» հայերեն-ղփչաղերեն լեզվով և «Բժշկարան» գրաբար լեզվով։ 

= Ւսաևիչ, Յա. Դ. (1963) XV — XVIII դարերում Լվովում ստեղծված հայ-ուկրաինական կապերի բնութագրման հարցի շուրջը. Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 . pp. 101-114.   Specifying the Bonds of Armenians and Ukrainians of Lvov in the 15th—18th Centuries.   http://hpj.asj-oa.am/501/

= Գրիգորյան , Վ. Ռ. (1963) Արևմտյան Ուկրաինայի հայկական գաղութների «Կտրիճվորաց եղբայրությունների» մասին. Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 . pp. 115-126.  The Brotherhoods of Bold Fellows' In the Armenian Colonies in West Ukraine.   http://hpj.asj-oa.am/503/

= Крипякевич, И. П. (1963) К вопросу о начале армянской колонии во Львове. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 163-172. On the Problem of the Formation of the Armenian Community of Lvov.  http://hpj.asj-oa.am/481/

. Լվովում հայերի հաստատավելու մասին որոշ տվյալներ են հաղորդում XVII դ. լվովցի պատմաբաններ Իվ. Ալնպեկը և Ի. Վ. Զիմորովիչը։ Ըստ նրանց վկայության, հայերը հաստատվել են Լվովում քաղաքի հիմնադրման ժամանակ՝ XIII դ. II կեսին։ Այս ավանդությունը պետք է հավաստի համարել. այն հաստատվում է լեհական Կազիմիր թագավորի 1356 թ. մի փաստաթղթով, որտեղ Լվովի հայերը հիշատակվում են քաղաքում բնակվող և իրենց իրավունքներն ունեցող ազգությունների թվում։

= Грабовецкий, В. and Исаевич, Я. (1963) Я. Р. Дашкевич, Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV—XIX веков. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 253-258. 
. Ya. R. Dashkevich, The Armenian Colonies in the Ukraine in the Sources and Studies of the 15th—19th Centuries. http://hpj.asj-oa.am/486/= Кривонос , Н. (1963) Некоторые данные о библиотеках армян во Львове в XVII веке. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 271-276.  New Data on the 17th Century Libraries of the Armenians Living in Lvov.  Krivonos N. http://hpj.asj-oa.am/1135/


= Жилина, В. (1962) „Исторические связи и дружба украинского и армянского народов“. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 281-286.  Historical Bonds and the Friendship of the Ukrainian and the Armenian Peoples.  Zhilina V  http://hpj.asj-oa.am/386/


= Կարինյան, Ա. Բ. (1961) Տարաս Շևչենկո /Մահվան 100-ամյակի արթիվ/. Պատմաբանասիրական հանդես, N 1 . pp. 7-15.   Taras Shevchenko.     http://hpj.asj-oa.am/258/      http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarass_Chevtchenko

=
Жилина, В. (1962) „Исторические связи и дружба украинского и армянского народов“. Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1961, 265 стр. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 281-286 The Historical Bonds and the Friendship of the Ukrainian and the Armenian Peoples. http://hpj.asj-oa.am/386/

-

-
-
  • - Google.Livres : - Arméniens -
    - Google.Books : Armenians - Armenians -
    - Google.hy : Հայերը - - Հայերը
  • - Google.ru. : Армянская - Trad.Ru > Fr - Trad.Ru > Fr Армянская - Trad.Ru > Fr
  • - Google.ru.Блоги : Армянская - Trad.Ru > Fr - Trad.Ru > Fr – Армянская - Trad.Ru > Fr
-
- Wikpedia : Portails "Arménie" : FRA - ENG - ESP - HAY - RUS - ARB – List of Armenians : FRA - ENG - HAY
-
Portails généraux Wikipedia de différentes thématiques : Wikipedia.fr - Wikipedia.en - Wikipedia.hy
-

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և
à compléter