|~FKF~JM >YE_HJ LGV G>GIF~KO9

DG~YN TJMYUNJ

(20 Lyikftef` 1821 - 21 Tgvjr 1897 )

G`g Rgvf= (Lgn-;4 Ryu`jg)

Lgvf`yur lgtg` Dg`yn Tjmyunjh mjc [gh0p4 f`efth ghh.gh ghyuh toh -4 jri Fu`y;gigh f`gz.kgigh g=eju`hf`yu lgtg` j` gbdyupfgte .wyp g/py= f`gz.kgigh tf[ lghqg` to5

?yutghgigh f`gz.kgigh g=eju`hf` bjhm io hf`igvg]hfh je`fu /yutghg]j tf[ f`gzj.k4 higkj g/hfnys ghy` Tjmyunj gbdghyuho4 fu ?yutghgigh f`gz.kyupfgh lgtg` tgkyu]g[ [g/gvyupjuho5 Tynkysgigh g=eju`hf` hyvh;-r bjhm io rfwgighg]hfh je`fu Tynkysg]j f`gz.kgigh lghqg` higkj g/g[ ghy` [hhxgsgv`o Cf/hysj] mg=gmo gh]fgnjh Tynkysgigh h.ghguy` t.giyvpgvjh ifx`yh4 jri Nflgigh tgrhgdjkgigh g=eju`hf`yu t-a gh io h.yuj9 Nfl tf[ f`g.kgd-k4 f`efth Tynkysgigh4 Gurk`jgigh fu f`efth ?ytghgigh [gdyutys 4 higkj yuhfhgnys ghy` egbtgef=yuh hf`x`yuthf`o nflgigh f`gz.kyupfgh t-a yu tghgughx ghy` rkf=[gdy`[gigh ifghmj egbtgiy=tghjyupjuhh yu 0dkg.gkyupjuho je`fu xg.hgiglg`4 ,tegsg` dgtf`gvjh fu f`dcg,yutej4 dyte0bjp0`4 fy f`gz.kyupfgh tghigsg`z Nsysj gh]fgnjh Nflgigh ly=gtgr t-a4 fu jhcyu c- hgfu4 f`e gvr0` Cf/hysj]h yu Nsyso tgr io igbtfh Yud`gjhgvj ly=gvjh kg`g[mjh gh xg`'fgn io h.yuj je`fu Yud`gjhg]j tf[ f`gzj.k Nflgigh [gdyutys5

Jri tfhm cfhm i`hg` ghkg`ef` thgn lgv gbdj kg=ghxguy` f`gz.kgd-kj9 D7 Tjmyunjj lghqg`jh xjtg] yu ckfrhfn tf` rwju/mj f`gzkgigh rf`yuhxj rkf=[gdy`[y= lhgdyvh hglg;fkhf`-h t-iyuh lghqg`gtjk tf[yupjuho yu` g.,g`gl/cgi |7 >ye-hj rkf=[gdy`[yupjuhhf`o zy=sg[4 ,tegd`g[ yu l`gkg`gig[ -5 Tjmyunjj gvr ght`]fnj fu gheg=xgkfnj sgrkgio f`g,kgdjkyupjuh toh - j` yuryu]cjh4 tjfuhyvh zgtghgi ghrgltgh [g/gvyupjuh toh - hgfu tjagbdgvjh f`gz.kyupfgh t.giyvpj bg`dg]tgh lgtg`5 Jhc;-r ig`fnj - cvj.fn Nsysj lgvy] tgv` fif=f]uyv t-a pg=yug[4 yu lyh bfkf=yug[ ghy` ijrghx`jh yu kg;ghgmg`jh ghz,kfnj q.tg`kyupjuho5

Jhc;-r rwju/mj lgvigigh eyny` dg=p0qg,hf`yu t-a 4 hyvh;-r g`fufnfgh Fu`y;gvj t-a dkhyuy= tf` lgv dg=yuphf`h gn grkjqghgeg` fhpg`iyug[ fh gbdgvjh4 i`0hgigh yu t.giyupgvjh y`y. gbxf]yupjuhhf`yu4 0`jhgi Tynkysgvj fu ?yutghjgvj dg=yuphf`yu t-a gn4rysy`yupjuh xg`'g[ - lgvf`yu gbdghyuhhf`o pg`dtghfn kf=gigh nfbyuys4 gvr ;g`gdgvjh :bkjifgho igt :jqjdfgho9 Tjmyunj5 Jri zgtghgigij] Nglglgv h.ghguy` f`gz.kgd-k fu mhhgxgk B;jihj-s Dy.cyusj fu nfl mhhgxgk Mariana Hrymniak j lgtg'gvh Tjmyunjhf`yu hg,glgv`f`o9 Gmrjhfghhf`o Tynkysg lgrkgkyug[ fh XI`x xg`-h4 Tjmyunjj lgv`o f=g[ - lgv9 Rkfwgh ghyuhys (1777-1836)4 jri tgv`o Maria Teresa Gullman (1791-1841)4 lgughgeg` Gurk`jg]j5 Ghyh] lgv igpy=ji- ;rgigx`yupfh-h fkm4 ghyhm io wg,kguy`yujh kgro bgugihf`ys4 Dg`yn cy``y`x bgugih -` Tkfwghj fu Tg`jg Xf`frgvj5 D7 Tjmyunj tjhcfu j` ifghmj sg,qgho lgugkg`jt thg] j` xgughghmjh4 tjfuhyvh gkfh lgvigigh ti`kyupfgte x`y.tfnys j` f`iyu k=y] |`fkf`jmj fu Lfh`jmj qgigkhf`o4 D7 Tjmyunjj ghx`ghji y`xjh9 |`fkf`jmo j` vyu.f`yuh t-a io sigv-9 1 Fr fu f=egv`r Lfh`jmo ti`kyug[ fhm Nsysj lgvy] fif=f]uyv t-a4 7 7 7 lgv`r gt-h R7 Vg`yupfgh k0hjh galgteyv`j lgtg` tfb Nsysj lgvy] g/gahy`xg`gh i9g/gahy`xf`4 hyvh gkfh tf` .hy`lguy`yupjuhhf`o wy,gh]fnyu 0`yugv g/gahy`xjh 2 5

D7 Tjmyunjj f`gz.kgigh ifghmo [hyuhx i9g/h- j` [hhxgsgv` Cf/hysj]j t-a4 j` hg,hgigh yuryutjh lfk byudglf/4 io lfkfuj xg.hgtyu`j xgrohpg]mhf`yu5 1839 pyujh i9gh]hj Sjfhhg fu yuryuto io .g`yuhgi- Sjfhhgvj lgtgnrg`ghj ez.igigh egzhjh t-a tjhcfu 18444 py=fnys bgvh ghgug`k5 Hyvh pyugighjh i9gh]hj Wg`jb fu io lfkfuj |`fkf`jm >ye-hj xg.hgtyu`j xgrohpg]mhf`yuh tjhcfu 1847o4 tjfuhyvh gkfh xg/hgnys ghy` .gk t0kji 0dhgigho5 Gvx .`aghjh Wg`jbj f`gz.kghy]j xgrg,0rhf`-h Napoleon Henry Reber j 0dhyupfgte io bg`dg]h- j` dyteybjp0`j yuhgiyupjuhhf`o5 Jri 1848 - 1858 j ohpg]mjh io kg`g[yuj ghy` xg.hgiglg`j lgteguo4 yu j` xg.hgtyu`gvjh hyugdglghxfrhf`ys fnyvphf` i9yuhfhgv |`ghrgvj4 Gurk`jgvj4 Nflgrkghj4 ?yurgrkghj4 ?yutghjgvj4 Jkgnjgvj4 fu Yud`gjhgvj t-a5 Tjfuhyvh zgtghgi9 1848 - 1854 j .`aghjh io xgrgughx- j` [hhxgsgv`jh9 Cf/hysj]j t-a4 je`fu xg.hgtyu`j yuryu]jc5

1858 pyujh i9gh]hj Nsys yu gvx pyugigh-h tjhcfu j` ifghmj sg,qgho io thgv Nsysj t-a5 J` sf`gxg`'-h fkm io xg/hgv Nsysj Ignj]jg f`gz.kghy]j xg.hgtyu`j yuryu]jc fu Ignj]jg f`gz.kghy]j rjt\0hji hyugdg,yutej ,tegsg`4 fu hyvh f`gz.kghy]j ;gkighy= f`iyu f`dcg,yutef`yu ,tegsg`4 g;g i9rkgh]h- gvx f`gz.kghy]j kh0`jhyupjuho tjhcfu 1888 o4 tj.k .g`yuhgifnys j` yuryu]cj |7 >ye-hj xgrohpg]mhf`yu tghigsg`zgigh lfkfuy=gighyupfgh ribeyuhmhf`o4 jri 1888 pyujh j` ihya lfk io ljth- j` gh'hgigh f`gz.kghy]o4 yu` xg`'fgn i9rkgh]h- ghy` xg.hgtyu`j xgrohpg]mhf`yu yuryu]cyupjuhh yu f`gz.kghy]j kh0`jhyupjuho5

Nsysj t-a io eg`dgsgqj D7 Tjmyunjj f`gz.kgigh kg=ghxo4 fu ork Nfkgigh tgrhgdjkgigh g=eju`hf`yu j` kh0`jhyupfgh .`aghjh yu ghy` kgbtgif`;cgigh .hy`lmjh .hy`lju Nsysj f`gz.kgigh ifghmo ig;`j j` yrifxg`o4 1884 pyujh Ignj]jgvj f`gz.kghy]j g.gif`kyupfgh pjuo io lgrhj 311 g.gif`kj 4 Nsysj t-a rkf=[fnys f/ghxyuh f`gz.kgigh ifghm to4 tjhcfu ifr xg` f`ig`y= .`aghj to s`gv4 y`yuh .hy`lju fu j` 0dhyupfgte gvx f`gz.kghy]-h io ;gk`grkyujh l/cgiguy` lyvn to nfl tf[ xg.hgiglg`hf` jhc;-r Henryk Wieniawski, Raul koczalski, Maurycy Rosenthal, Stanislaw Niewiadomski, Maria Soltysowa, Kornelia Parnasowa fu yu`j.hf`5

Nsysj t-a D7 Tjmyunjj lgteguo io kg`g[yuj je`fu gvx zgtghgig.`aghj gtfh-h h.ghguy` f`gz.kgigh gh'hguy`yupjuho4 fu nflgigh g=eju`hf`o gihlgvk0`-h eg`'` io dhglgkfh h.ghguy` Tjmyunjj sgrkgio f`gz.kgigh g`yuftkj yu tghgughx lfkfufgn cy`r tgrhgdjkyupjuhhf`yu9 xg.hgtyu`j4 dyhx`geyuhmxj contrapunctus 4 f`gz.kgigh hf`xg.hgigdjkyupfgh harmonia j4 fu composision j g`yufrkhf`yu t-a4 yu ghy` kfrgigh yu dy`[hgigh hf`x`yuthf`o yc tjgvh Nsysj f`gz.kgigh ifghmj yu tghigsg`zgigh gr;g`fbhf`yu t-a4 gvn XIX`x xg`yu f`i`y`x ijryu f`gz.kgigh t.giyvpj tgrhgdjkgigh tgig`xgij eg`fngutgh t-a4 gvr0` l;g`k0`-h ghy` ghyuho io vj.gkgiyuj je`fu nflgigh xg.hgtyu`j x;`y]j ljthgxj`o4 yu ghy` ko ;g`kjh nflgigh f`gz.kyupfgh t.giyvpj t-a hy` yu=jhf` y`yhfnyu ghy` f`ggz.kgd-k tghigsg`zj ltkyupjuho5

Lghqg`f= |7 >ye-h9 xg.hgtyu`j tf[gdyvh eghgrkf=[o4 XVIII`x xg`yu 40 gigh .`aghjh i9g;`-` j` wg/mj dgdgphgi-ko4 xg/hgnys tg`xigvjh g;`yuthf`yu h`egdyvh g`kgvgvkjco fu nfl zy=ysyu`xj 'dkyuthf`yu4 ,ylf`yu fu j='f`yu lghqg`f= f`djco4 Progressiv /0tghpjbtj j` ljthgigh yu==yupfgte5 Tjhcfu j` tglo Wg`jbj t-a4 >ye-h g;`f]gu j` lgv`fhjmj gbgkyupfgh ey]gsg/ kfrjnmys4 ghy` rkf=[gdy`[yupjuhhf`o ;y`g;-r fu rf`k0`-h ig;yug[ fh nflgigh zy=ys`xgigh f`gz.kyupfgh lfk yuhjh lgv`fhjmj lfk ghvgdyu`x yu i`mgsg/ ig;yug[yupjuh4 ghy` f`gz.kyupjuho ote/hfnj - yu tgkcfnj4 egbtgkfrgi yu ,y`yuhi ,ylgighyupfgte nf]yuh5 Fu glg p- jhcyu f`gz.kgigh gvr lghqg`jh g.gif`k onngno gvx pyugighhf`yuh4 yc tjgvh f`aghiyupjuh -`4 gvn cgwgbgh] xzyug`jh mhhyupjuhhf`- gh]hjn io h.ghgi-`5 >ye-h f=g[ - ,rkg;glgha4 y`y.gij fu rjrxftgpji lghqg`4 gh j` g.gif`khf`-h io ;glgha-`4 y` ghyhm yuhfhgvjh f`gz.kgigh djkfnjmhf`yu ohxlghyu` ,y` bg`dg]yut4 yuryuthgrj`fh yc tjgvh hyugdg`ghgvjh4 gvn hyvh;-r rjt\yhji f`gz.kyupjuho4 tj.k lg.yuj g/hfnys j` rkf=[gdy`[yupjuhhf`yu igkg`tgh pfmhjmh yu df=g`yufrkgigh xzyug`yupjuhhf`o4 >ye-hj gbxyu gh'hgighyupjuhh yu ghy` tghigsg`zgigh tykf]yutj l`gtgvgigh q.xg;glghayupjuho4 jhmhjh sigvyut toh - Tjmyunjj f`gz.kgigh eg]g/ji ohxyuhgiyupjuhhf`yuh5

Tjmyunj gvh mjcf`-h -4 y` gh]g[ - >ye-hj w.yk mgug`gh-h4 fu gvx ;gkqg/ys -4 y` yuryu]cj yu g.gif`kj tjcfu rkf=[yug[ fh tkf`tji vg`gef`yupjuhhf`4 fu io ;g`byuj p- >ye-h f`gz.kgigh yuryu]tgh ig;gi]yupfgte g/gh'hgvgkyui yu lgtgi`fnj tykf]yut yuhf]g[ - Tjmyunjj higktgte4 gh'hg;-r Tjmyunjj g.gif`kgigh kfk`gihf`yuh t-a igkg`g[ - r`egd`yupjuhhf`4 h0pf`4 q.xyuthf`4 yu==yuthf`4 vj.gkgiyupjuhhf`4 y`yhm g;gdgvjh gvhmgh g`zfmguy` hjupf` io xg/hgh Tjmyunjj lgtg` >ye-hj rkf=[gdy`[yupjuhhf`o ,tegd`fnyu fu l`gkg`gifnyu j` sjp,g`j g.,gkghmjh t-a4 Tjmyunjj vg`gkfu g.,gkghmys >ye-hj rkf=[gdy`[yupjuhhf`o io l`gkg`giyujh 17 rkyug` lgky`hf`yu t-a F. Kistner l`gkg`gicgkyuh-h Df`tghjyv Leipzig mg=gmjh t-a 1882 pyujh5 Tjmyunjj ,tegd`g[ l`gkg`giyupjuho ngvh zy=ys`xgighyupjuh sgvfng[ - f`gz.kgigh .`aghgihf`yu t-a4 fu ghy` s`gv ljthyug[ fh g;gdgvjh nyvr kfrhy= |7 >ye-hj rkf=[gdy`[yupjuhhf`yu hy` l`gkg`giyupjuhhf`o5

Tjmyunjj f`gz.kgigh sgrkgio io dhglgkyuj yc tjgvh j` ,tegsg`gigh4 tghigsg`zgigh4 yu l`gkg`gicgigh tg`bf`-h hf`r4 gvn hyvh;-r f`gz.kgigh rkf=[gdy`[yupfgh t-a 4 xg/hgnys ghtglghyuh lghqg` to5 Ghy` rkf=[gdy`[yupjuhhf`o ig`fnj - egzhfn f`iyu dn,guy` tgrf`yu4 Dgtf`gvjh9 y`yhm i9ohxd`ifh dy`[jmgvjh fu igt hyugdg`ghgvjh rkf=[gdy`[yupjuhhf` l`gkg`giyupjuh Nsys

rfhfigvjh hyugdg,yutej rkf=[gdy`[yupjuhhf` jhc;-r9

 

1- Polonez f/fgi ayupgij lgtg` op. 7 ( l`gkg`giyupjuh K. wild Nsys )

2- Schezino c-moll f/fgi ayupgij lgtg` op. 25 ( l`gk`i7 F. Kistner Leipzig )

3- Grand duo A-dur ayupgij fu xg.hgtyu`j lgtg` op. 26 ( l`gk`i7 F. Kistner Leipzig)

4- Serenad mng`jh-pj fu xg.hgtyu`j lgtg` op. 224 ( l`gk`i7 F. Kistner Leipzig )

5- 2 byudghyugd ayupgij fu xg.hgtyu`j lgtg`

6- Andante op. 15 mg/'f`hxg.hgtyu`j lgtg`

7- Ballad op. 21 ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

8- 2 iky` xg.hgtyu`j lgtg` op. 24 ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

9- 8 Mazurki hf` op. 2, 3 ( l`gk`i7 Kamienec Podolsk fu Nsys )

10- Mazurki op. 4 ( l`gk`i7 Siegel 1860 leipzig )

11- Mazurki op. 5 ( l`gk`i7 K. wild Nsys )

12- Mazurki op. 10, 11 ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

13- Meditation f`gz.kgigh ,y`l`xg[yupjuhhf` mg/'f`hxg.hgtyu`j

lgtg` op. 14 ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

14- 2 Nocturn hf` op. 19 ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

15- 2 Polonez hf` op. 8 ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

16- Prelud hf` hg,ghyugd4 Presto, Agitato op.1, ( l`gk`i7 Kamienec Podolsk

1859 fu Tarerau Wg`jb )

17- Prelud hg,ghyugdhf` ( l`gk`i7 Kiev 1859 )

18- 6 iky` op. 12 (Reverie, Scherzino, Prelude, Agitato, Lied, Etude) (l`gk`i7 Spina Sjfhhg)

19- 2 ;g` Allemande ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

20- 2 lgk /yutghgigh ;g`f` ( l`gk`i7 Nsys )

21- 6 lgk Valse f` ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg )

22- Valse op. 20 ( l`gk`i7 G. Granz Hamburg )

23- 12 Variation Harmonique hf` op. 23 mg/'f`hxg.hgtyu`j lgtg` ( l`gk`i7 F. Kistner Leipzig )

24- Etude op. 12 ( l`gk`i7 Spina Sjfhhg ) Meditation hf`

Polonez f/fgi ayupgij lgtg` op. 74 Scherzino c-moll f/fgi ayupgij fu xg.hgtyu`j lgtg` op. 264 Grand duo A-dur f/fgi ayupgij fu xg.hgtyu`j lgtg`4 Serenad mng`jh-pj fu xg.hgtyu`j lgtg` op. 224 Andante op. 154 Ballad op. 214 Etud hf`4 12 dy`[ Mazurki hf` (op. 2, 3, 4, 10, 11)4 Meditation hf`4 Nokturn hf`4 Prelud hf`4 Reverie, Agitato, Lied, 8 dy`[ Valse f`4 2 lgk /yutghgigh ;g`f`4 6 lgk df`tghgigh ;g`f`4 12 dy`[ Variation hf`4

ghy` rkf=[gdy`[yupjuhhf`o hyuj`yug[ fh mng`jh-pj4 ayupgij fu tghgughx j` ;g.kfnj xg.hgtyu`jh4 y`yhm io vgkigh.yujh /ytghpjbtj >ye-hfgh g`kgvgvkcgighyupfgte5

Jri Tjmyunjj 'gvhgvjh (Vocal) egzhj rkf=[gdy`[yupjuhhf`-h ig`fnj - vj.fn Fyub-\ Dyzfhysrmjj hyuj`yug[ Kantat op. 30o ;g`jpyh f`dcg,yutej tgrhgi]yupfgte5 |`ghrgigh4 Df`tghgigh4 Nflgigh tfhf`dhf`o fu ,tef`dgvjh t.giyuthf`o onngh ghyhm g`gigh4 jdgigh fu egbtg'gvh f`dcg,yutef`yu lgtg`4 jhc;-r hgfu Tjmyunj v0`jhg[ -4 8 lgk ?yutghgigh zy=ys`xgigh f`df`4 vgkigh.gigh - ?yutghgigh ;gkg`gdo4 jhc;-r hgfu ?yutghgigh fu Nflgigh pgk`yhj lgtg` Tjmyunjj ;gk`grkg[ f`gz.kgigh t.giyuthf`o5

Lgvigigh f`gz.kyupfgh lgtg` Tjmyunjj ef`g[ h;grko f=g[ - tgrhguy`g;-r 1864 pyujh Nsysj lgvy] fif=f]uyv t-a kf=j yuhf]g[ m`jrkyhfgv kg`ef` xgughghmhf`yu lydfuy` f`gz.kyupfgh wg/gk0hjh g/jpys4 yu` Tjmyunj hf`igvg]yu]g[ - lgv lydfuy` f`gz.kyupfgh lgtf`do4 ork B7 Dy.cyusj4 gvx lgtf`do yuhf]g[ - j` ;gktgigh xf`o bgky`y.fnyu lgv lydfuy` f`gz.kyupfgh jhmhgk;yupjuho4 y` ]g`x io hf`igvg]yu-` je`fu ngkjhgigh f`gz.kyupjuh5 Jri Tjmyunjj f`i`y`x h;grko f=g[ - 1875 pyujh Cf/hysj]j lgvy] fif=f]uyv ljthgx`yupfgh g/jpys egbtg'gvh f`dcg,yutej lgtg` v0`jhg[ ;gkg`gdo4 y` io iycyuj 1Missa Romana2 5 Lyr ;g`km - vj.fn4 p- gvx .`aghj lgvy] igpynjig]yuto .gk egh i`]g[ - ,nfn tf` gbdgvjh yu lydfuy` jhmhyu`yvhyupjuhhf`-h hyvhjri9 tf` lgv ;gkg`gdj ghyughyuto5

1980 pyujh Nsys]j f`gz.kgd-k Jurij Jasinowskij dkg[ - Tjmyunjj f`iyu f`gz.kgigh v0`jhyuthf`yu 'f/gdj`hf`o4 y`yh]t- t-io pyugd`yug[ yu rky`gd`yug[ - hyvhjhmh Tjmyunjj iy=t- 30 Rf;kftef` 1859 pyugighys fu lgughgeg` d`yug[ onngv Lgvgrkghj lgtg` Armenia ghyuhys4 gvx 'f/gdj`hf`o io ;glyujh Nsysj ;gktgigh pghdg`ghjh t-a5 Jhc;-r hgfu Nsysj f`gz.kghy]j d`gxg`ghj g`,juhf`yuh t-a io ;glyujh D7 Tjmyunjj lf=jhgiyupfgte f`gz.kgigh kfryupfgh hyuj`yug[ f`fm [gugnyuh lgky`hf`- eg=ig]g[ yu df`tghf`-h nfbyuys d`yug[ Tjmyunjj 'f/gdj`hf`o4 y`yhm io i`fh Der Canon ghyuho yu io eg=ighgh lfkfufgn lgky`hf`-h5

G73 Uber das Wesen des Canons

E73 Vom Kontrapunkt

D73 Die Verfassung des Canons

f/glgky` gvr g.,gkghmo xzeg,kgeg` c- l`gkg`giyug[5

F`gz.kgdfkhf` D7 Tjmyunjj f`gz.kgigh rkf=[gdy`[yupjuhhf`o io ehyupgd`fh cgwgbgh] lgtgcgwyupfgte fu ghrysy` hf`xg.hgiyupfgte harmonia j eg`xyupfgte4 rgigvh ig`fnj - hyvh;-r lghxj;jn egugighjh lg`yurk f`gz.kgighyupfgte rkf=[gdy`[yupjuhhf`yu4 gvx t-io i9yudgv kg`ef` 'gvhgvjh /jptf`h yu lgtgcgwyupjuhhf`o tjgkf=0`-h ,teguy`fnyu Tjmyunjj eg]g/ji ig`y=yupfh-h4 egbtg;jrj 'gvhf`yu lfkgm`m`gigh gvr ,teguy`yuto yuhj j` tf[ xf`o Tjmyunjj rkf=[gdy`[yupjuhhf`yuh t-a4 io ig`[yuj p- Tjmyunj gvx t-io ig`y=g]g[ - hf`tyu[fn egbtgkfrgi zy=ys`xgigh f`gz.kyupfgh t.giyvphf`-4 y`yh] lfk Tjmyunj yuhf]g[ - ngvh .wyut yu rf`k t0kf]yut4 bghgbgh zy=ysyu`xhf`yu f`gz.kgigh t.giyvphf`- rkf=[fnys g`kgrysy` tjg'yunyut yu ngvh lg=y`xgi]gighyupjuh to4 1 gvhmgh gkfh4 y` Tjmyunjj t-a io hf`dy`[- Lgvigigh4 ?yutghgigh4 Nflgigh4 fu Df`tghgigh cy`r gbdyupjuhhf`yu tjg'yunyut to 777 2 5 Gvx eyny`jh lfk

ig`fnj - 1 ghsg`gh lgtg`'giyupfgte bdgn Tjmyunjj t0k f=y=

df`bdgvhyupfgh ote/hyutj ,y`yupjuhh yu lydfigh eg]g/ji

lg`rkyupjuho 77724 jhc;-r io hig`gd`- bjhm M. Hrymniak 5

Rgigvh f`gz.kyupfgh lghqg`jh9 |7 >ye-hj lgugkg`t0`-h pfupjiyuhm ighdhy= yu ghy` tf[yupfgh agkgdyso9 Tjmyunjh 1y`yuh gvhmgh .gk egh io ;g`kjhm tfhm gvr0` tf` f`gz.kyupfgh t-a4 je`fu f`gz.kyupfgh t.giyvpj bg`dg]tgh aglgij` 7775 1 Jhcy6u gvr0` Tjmyunj cyuhj >ye-hj htgh tjagbdgvjh ngvh lgtegu 7772 lg`] i9yukgv M. Hrymniak 5

Xzeg,kgeg` Tjmyunjh y=a Lgv gbdjh lgtg`9 Lgvgrkghj p- rwju/mj t-a io thgv gvh ghkfryu[ tf[ lrigh4 yu` lgig/gi [gh[g= yu lg`fugh]j yuryuthgrj`yupjuhhf`yuh 1 Lgv zy=ysyu`xj iy=t- thg]g[ - ghkfryug[ yu ghh.gh 7772 io sigv- B;jihjfu Dy.cyus5

Dyu]- gvx g`zfmgb`iyutj kfhcys4 yu lydfigh 1lgng[ghmj2 eg`xyvp-h ( Persecution mania ) - 21 Tgvjrj 1897 pyujh tglg]g[ D7 Tjmyunjj ,0rmf`o ngugdyvh f`g.,jmh fh ghy` lgv`fhgrj`yupfgh yu tf[yupfgh 1 tjgvh gvr t-ijh lgtg`4 y`yuh gvhmgh eg,kguy`yupjuho yuhjt jt ifghmjr t-a oh[gvfnyu gvh jhc y` o`g[ ft4 yu` hyvhjri ig`z- gtey=a ifghmr hyuj`fn gbdjr lgtg`4 y`t- rf`g[ ft 777 2

Gvr v0xyug[j ky=f`o4 py= wy,g`jhfh f`g,kgdjkyupfgh [g=ifwyuhaf`yu4 y`yhm ;jkj yub-jhm hyuj`fn D7 Tjmyunjj tglyugh 100 gtfgij vj.gkgijh4 je`fu vg`dghm ghy` tf[yupfgh4 y`yuh .hy`lju mjc to gufnj i9gt`g;hxyuj tf` gbdgvjh l;g`kyupjuho5